Sahiplendirme Şartları

  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Herhangi üretim satış amacı güdülmemeksizin sahiplenmek.
  • Bakabilecek uygun ortamın bulunması.