Amac

Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetleri;
*Sokakta yaşayan başıboş hayvanlar, hem halk hem çevre sağlığı açısından risk taşımaktadır. Sokak hayvanları sorununun çözümü, şüphesiz ki hem kalıcı hem insani olmalıdır. Sahipsiz hayvanların denetim altında tutulması, her türlü sağlık ve barınma ihtiyaçlarının sağlanması, günümüz modern kent yaşamının gereklerindendir.
• Amaç
—İnsancıl yöntemlerle sokak hayvanlarının sayısının azaltılması.
—Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi.
—Sokak hayvanlarından kaynaklanan zoonoz hastalıkların önlenmesi.
—Hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin önlenmesi.
—Isırık vakalarının takibi(karantina).