KEDİ BESLEME
  • Yaşamın ilk haftasında incebağırsak laktaz aktivitesi 100U/gr protein, 9- 12. haftalarda erişkinlerin düzeyine 10 U/gr protein düşer.
  • Kedi beslenmesinde yağ düzeyi %25 kadar olmalıdır.
  • 4 kglık erişkin bir kedinin enerji gereksinimi günlük 1.34 MJ’dır.