HASTALARIN BESLENMESİ  • Hiperglisemi gelişebileceğinden karbonhidrat içeriği yüksek yemlerle beslenmemelidir.
  • Enerji gereksiniminin sağlanmasında protein ve yağ kullanılmamalıdır.
  • Vücut sıcaklığındaki 1 derecelik artış için enerji gereksinimi %13 artırılmalıdır.