EMZİRME DÖNEMİ ANNENİN BESLENMESİ  • Enerji gereksinimde çevre sıcaklığı, hayvanın aktivitesi, bazal metabolizma, yavru sayısı ve büyüklüğü ile dişi köpeğin ağırlığı önemlidir.
  • Doğumdan sonra yem tüketimi 5. haftaya kadar yaşama payının 3 katına çıkarılır.
  • Dişilere yem günde 2-3 öğün verilmelidir.
  • Vitamin ve mineral madde gereksinimi yaşam payının 2 katıdır.